[Βιβλιοκριτική] Γρηγόριος Π. Βέλκος, Η Σέλιτσα και η περιοχή της στον Μακεδονικό Αγώνα

Part of : Μακεδονικά ; Vol.36, 2007, pages 283-288

Issue:
Pages:
283-288
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γρηγόριος Π. Βέλκος, Η Σέλιτσα και η περιοχή της στον Μακεδονικό Αγώνα, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 510, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5603, DOI: http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.40
Electronic Resources: