Έγγραφα απ' τα χρόνια της Τουρκοκρατίας

Part of : Μακεδονικά ; Vol.7, 1967, pages 245-263

Issue:
Pages:
245-263
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Τα δώδεκα αυτά έγγραφα από τη Σιάτιστα με το ποικίλο τους περιεχόμενο εκφράζουν οικονομικές, αστικές, δικαιοπραχτικές κι άλλες κοινωνικές σχέσεις του υπόδουλου ελληνισμού του περασμένου αιώνα. Ενδιαφέρουν τον ιστορικό, το νομικό, το γλωσσολόγο, το λαογράφο κλπ., γιατί δίνουν μιάν εικόνα της οικονομικής και πολιτιστικής κίνησης που παρουσίαζε η Σιάτιστα στην εποχή, που αναφέρονται τα έγγραφα αυτά.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6535, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.981
Electronic Resources: