[Βιβλιοκριτική] Αρχείον Στεφάνου Νικ. Δραγούμη. Ανέκδοτα έγγραφα για την επανάστασι του 1878 στη Μακεδονία. Εισαγωγή και επιμέλεια Ιωάννου Σωτ. Νοτάρη

Part of : Μακεδονικά ; Vol.7, 1967, pages 385-387

Issue:
Pages:
385-387
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αρχείον Στεφάνου Νικ. Δραγούμη. Ανέκδοτα έγγραφα για την επανάστασι του 1878 στη Μακεδονία. Εισαγωγή και επιμέλεια Ιωάννου Σωτ. Νοτάρη, Θεσσαλονίκη 1966, 8ον, σελ. 444 [Έκδοσις τού 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τού Αίμου, άριθμ. 85]., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6544, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.990
Electronic Resources: