Το ανέκδοτο ημερολόγιο του παπά-Νικόλα Κουκόλη απ' το Λιμπόχοβο της Δυτικής Μακεδονίας (1817-1926)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.8, 1968, pages 257-322

Issue:
Pages:
257-322
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Le Journal du Père-Nicolas Kokolis - lui-même le dénome Table Chronologique - se compose de 140 pages.Dans les 66 premières pages il a recueilli des souvenirs trouvés et copiés dans divers livres ecclésiastiques ou autres et dans des registres communaux de son village, Limbochovo (aujourd’hui Dilophon) dans la sous-préfecture Voïon, de la préfecture de Kozani, en Macédoine de l’Ouest; ces pages nous fournissent des renseignements précieux sur la vie dans ce village et ses alentours au XIXème siècle.Ces renseignements commencent en 1817 et se terminent en 1895, date à laquelle il fut sacré prêtre. Depuis cette date et jusqu’en 1925, où s’arrêtent ses notes, les faits qu’il inscrit il les a vécus lui-même. Dans les pages 77-110 il parle de la lutte Macédonienne (1904-1908) et il nous donne des renseignements sur l’activité de Limbochovo durant cette lutte. Ensuite, il nous parle de la Constitution Turque de 1909, de la libération de la Macédoine en 1912 - 1913, des années difficiles de la 1ère Guerre Mondiale (1914 - 1918) et de la catastrophe de l’armée grecque en Asie Mineure en 1922, et il termine par quelques autres renseignements datant de 1926.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5869, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.308
Electronic Resources: