[Βιβλιοκριτική] Ευστρατίου Ι. Μαυρουδή, Μακεδονία και Μακεδονικός Αγών

Part of : Μακεδονικά ; Vol.8, 1968, pages 413-414

Issue:
Pages:
413-414
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ευστρατίου Ι. Μαυρουδή, Μακεδονία και Μακεδονικός Αγών, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 42, εικόνες 5. [Έκδοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, άριθμ. 17], 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5876, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.315
Electronic Resources: