[Βιβλιοκριτική] Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, Οι Μακεδόνες συνεργάτες του Ρήγα Βελεστινλή και τα επαναστατικά ρεύματα της εποχής

Part of : Μακεδονικά ; Vol.8, 1968, pages 414-415

Issue:
Pages:
414-415
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, Οι Μακεδόνες συνεργάτες του Ρήγα Βελεστινλή και τα επαναστατικά ρεύματα της εποχής, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σελ. 20. [Έκδοσις 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Ααϊκή Βιβλιοθήκη, άριθμ. 18]., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5877, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.316
Electronic Resources: