[Βιβλιοκριτική] Γεωργίου Μόδη, Ο Μακεδονικός Αγών και η νεώτερη Μακεδονική ιστορία

Part of : Μακεδονικά ; Vol.8, 1968, pages 418-420

Issue:
Pages:
418-420
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γεωργίου Μόδη, Ο Μακεδονικός Αγών και η νεώτερη Μακεδονική ιστορία, Θεσσαλονίκη 1967, 8ον, σελ. XVI + 430. [Έκδοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, σειρά «Μακεδονική Βιβλιοθήκη», άριθμ. 26], 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5882, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.321
Electronic Resources: