Οι δυο έμμετρες μονωδίες για την τελευταία άλωση της Θεσσαλονίκης

Part of : Μακεδονικά ; Vol.9, 1969, pages 64-100

Issue:
Pages:
64-100
Parallel Title:
Deux monodies sur la prise de Salonique en 1430.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Ces deux monodies en vers sur la dernière prise de Salonique en 1430 sont des textes littéraires et se lient intimement Fune à l’autre. La deuxième suit la première quant elle s’agit de son cadre général; mais elle utilise aussi le Chronique de Ioannis Anagnostis pourtous les éléments historiques. Étant donné que la première n’a aucun rapport à la dernière prise de Salonique et la deuxième n’offre aucun élément nouvel historique, on ne peut pas les comprendre parmis les sources historiques sur la dernière prise de Salonique en 1430.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6595, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.1041
Electronic Resources: