Ένα φιρμάνι για την ανέργεση της πρώτης εκκλησίας των Γενιτσών

Part of : Μακεδονικά ; Vol.9, 1969, pages 324-336

Issue:
Pages:
324-336
Parallel Title:
Un firman pour la construction de la première église de Yenitsa.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Le firman qui est publié ici est daté de 1858 et donne la permission aux Grecs habitants de Yenitsa (Vardar Yenicesi) de faire construire une église. Le firman est donné après demande du Patriarche de Constantinople et stipule les formes et mesures de Γ église. Il donne Γ ordre que cette église soit élevée sur un terrain qui appartient exclusivement aux Grecs et non à des personnes d’autres nationalités. C’ est à cause du fanatisme religieux des descendants des «Gazis» que Yenitsa a manqué d’église jusqu’à cette époque. Ceux - ci étaient des guerriers musulmans qui s’ étaient installés à Yenitsa à la suite du fameux Gazi Evrénos Bey, chef guerrier du Sultan Murat 1er. La ville était un centre religieux où se trouvait le tombeau de Gazi Evrénos Bey, ainsi que les monuments religieux et autres oeuvres d’ utilité publique, dont lui - même et ses fils étaient les fondateurs. Les Grecs chrétiens habitants de Yenitsa ont profité des réformes sociales apportées par la période de T anzi m a t à Γ Empire Ottoman au milieu du XIXe siècle, pour demander le permis de construire leur première église. En même temps ils furent construire Γ école. La date de la fin des travaux de ces deux batiments n’est pas connue. Plus tard fut construit le clocher; ensuite, quand la propagande slave commence son oeuvre en cette ville, fut créée, d’abord une école serbe, puis une école bulgare et c’est seulement au debut du XXe siècle que fut construite l’église bulgare et Γ église catholique.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6604, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.1050
Electronic Resources: