Ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα εν Μακεδονία κατα τους αρχαίους χρόνους

Part of : Μακεδονικά ; Vol.9, 1969, pages 343-345

Issue:
Pages:
343-345
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6607, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.1053
Electronic Resources: