[Βιβλιοκριτική] Ν. Β. Κοσμά, Ο Λαγκαδάς. Ιστορία - Λαογραφία

Part of : Μακεδονικά ; Vol.9, 1969, pages 357-358

Issue:
Pages:
357-358
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ν. Β. Κοσμά, Ο Λαγκαδάς. Ιστορία - Λαογραφία, Θεσσαλονίκη 1968 ('Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδονική Βιβλιοθήκη, άρ. 29), 8ον, σελ. 136, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6611, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.1057
Electronic Resources: