[Βιβλιοκριτική] Βασιλείου Θ. Βογιατζή, Η γεωπολιτική και οικονομική σπουδαιότης δια την Ελλάδα του μακεδονοθρακικού χώρου

Part of : Μακεδονικά ; Vol.9, 1969, pages 360-361

Issue:
Pages:
360-361
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Βασιλείου Θ. Βογιατζή, Η γεωπολιτική και οικονομική σπουδαιότης δια την Ελλάδα του μακεδονοθρακικού χώρου, Θεσσαλονίκη 1968 (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εθνική Βιβλιοθήκη, άρ. 27), 8ον, σελ. 23., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6613, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.1059
Electronic Resources: