[Βιβλιοκριτική] Παύλου Τσάμη, Ιερή γη

Part of : Μακεδονικά ; Vol.10, 1970, pages 308-312

Issue:
Pages:
308-312
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Παύλου Τσάμη, Ιερή γη, Α' βραβείον διηγήματος Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Έκδοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη άριθ. 6, Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 390., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6350, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.795
Electronic Resources: