[Βιβλιοκριτική] Ν. Π. Δελιαλή, τ. Εφόρου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Διαθήκαι ευεργετών της πόλεως Κοζάνης

Part of : Μακεδονικά ; Vol.10, 1970, pages 313-315

Issue:
Pages:
313-315
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ν. Π. Δελιαλή, τ. Εφόρου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Διαθήκαι ευεργετών της πόλεως Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1970, 8ον, σ. η' +55 4- 35 πίνακες έκτος κειμένου, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6357, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.802
Electronic Resources: