[Βιβλιοκριτική] Αθανασίου Θ. Τσακνάκη, Επανομή, ιστορία-λαογραφία, «Χρονικά της Χαλκιδικής»

Part of : Μακεδονικά ; Vol.10, 1970, pages 328-329

Issue:
Pages:
328-329
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αθανασίου Θ. Τσακνάκη, Επανομή, ιστορία-λαογραφία, «Χρονικά της Χαλκιδικής», τ. 17-18 (1969), Θεσσαλονίκη, σελ. 208., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6370, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.815
Electronic Resources: