[Βιβλιοκριτική] Jean Charbonneaux-Roland Martin-François Villard, Grèce Hellénistique (330-50 avant J. C.), L’univers des formes

Part of : Μακεδονικά ; Vol.10, 1970, pages 329-332

Issue:
Pages:
329-332
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Jean Charbonneaux-Roland Martin-François Villard, Grèce Hellénistique (330-50 avant J. C.), L’univers des formes, έκδ. Gallimard, Paris 1970, σελ. X+432, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6371, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.816
Electronic Resources: