Η συγγένεια του βιβλίου "Γυμνάσματα Πνευματικά" του Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτου με το "Exercicios Spirituales" του Αγίου Ιγνατίου de Loyola

Part of : Μακεδονικά ; Vol.11, 1971, pages 167-173

Issue:
Pages:
167-173
Parallel Title:
Comparaison du livre «Γυμνάσματα Πνευματικά» de Nicodème L’Hagiorite avec «Exercicios Spirituales» d’Ignace de Loyola
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
L’auteur approfondit à l’influence occasionelle de l’Église Catholique - Romaine sur les écrits de Saint orthodoxe, Nicodème L’Hagiorite et spécia­ lement sur la parenté de son livre «Γυμνάσματα Πνευματικά» avec «Exerci­ cios Spirituales» d’Ignace de Loyola, se mettant d’accord avec M. Viller, S. J., que Nicodème L’Hagiorite utilisa les écrits de J. P. Pinamonti et spécia­lement son «Exercizi Spirituali» et non le livre cité d’Ignace de Loyola.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6492, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.937
Electronic Resources: