[Βιβλιοκριτική] George Rosen, Die Balkan Haiduken. Ein Beitrag zur innern Geschichte

Part of : Μακεδονικά ; Vol.11, 1971, pages 417-425

Issue:
Pages:
417-425
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
George Rosen, Die Balkan Haiduken. Ein Beitrag zur innern Geschichte, Clawenthums, I. M. Brodhaus, Leipzig 1878., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6510, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.955
Electronic Resources: