[Βιβλιοκριτική] Στεφάνου Ι. Παπαδοπούλου, Οι επαναστάσεις του 1854 και 1878 στην Μακεδονία

Part of : Μακεδονικά ; Vol.11, 1971, pages 435-441

Issue:
Pages:
435-441
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Στεφάνου Ι. Παπαδοπούλου, Οι επαναστάσεις του 1854 και 1878 στην Μακεδονία (Δημοσιεύματα τής Ε.Μ.Σ. Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, άριθ. 22), Θεσσαλονίκη 1970, 8ον-μικρόν, σ. 150., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6512, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.957
Electronic Resources: