[Βιβλιοκριτική] Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλή, Οι Μακεδόνες σπουδαστές του Ελληνικού Κολλεγίου της Ρώμης και η δράση τους στην Ελλάδα και στην Ιταλία (16ος αι.-1650)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.11, 1971, pages 445-447

Issue:
Pages:
445-447
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλή, Οι Μακεδόνες σπουδαστές του Ελληνικού Κολλεγίου της Ρώμης και η δράση τους στην Ελλάδα και στην Ιταλία (16ος αι.-1650) (Έκδοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη, άριθ. 35), Θεσσαλονίκη 1971, 8ον, σελ. 299 (212), 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6515, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.960
Electronic Resources: