[Βιβλιοκριτική] Γεωργίου Χ. Χιονίδη, Ανέκδοτος Ακολουθία του νεομάρτυρος Αρσενίου, Μητροολίτου Βεροίας

Part of : Μακεδονικά ; Vol.11, 1971, pages 447-449

Issue:
Pages:
447-449
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γεωργίου Χ. Χιονίδη, Ανέκδοτος Ακολουθία του νεομάρτυρος Αρσενίου, Μητροολίτου Βεροίας, Θεσσαλονίκη 1971, σελ. 34, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6516, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.961
Electronic Resources: