[Βιβλιοκριτική] Istorija na Makedonskiot Narod («Ιστορία του Μακεδονικού Έθνους») τόμ. β', γ'

Part of : Μακεδονικά ; Vol.11, 1971, pages 459-479

Issue:
Pages:
459-479
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Istorija na Makedonskiot Narod («Ιστορία του Μακεδονικού Έθνους») τόμ. β', γ', Σκόπια 1969, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6518, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.963
Electronic Resources: