Συμβολή εις την ετυμολογίαν του ονόματος του χωριού Νικητή της Χαλκιδικής

Part of : Μακεδονικά ; Vol.12, 1972, pages 303-316

Issue:
Pages:
303-316
Parallel Title:
Contribution à l’étymologie du nom du village Nikiti de Chalcidique.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
L’auteur, qui s’occupe avec l’étymologie du nom du village Nikiti, n’accepte pas que le nom Nikiti devient du nom de Saint Nikita, patron du village. En se basant surtout aux Actes de Xénophon, il prouve qu'à la région du village existait pendant le XlVe siècle la propriété du monastère de Xénophon, qui s’appelait «Νεακίτου». Il prouve encore, qu’à l’endroit du village d’aujourd'hui existait le village byzantin «Ψαλίδα».Par l’augmentation de la propriété le village fut compris dans la propriété et prit son nom, c’est-à-dire «Νεακίτου», d’où provient le nom d’aujourd’hui «Νικήτη».
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6566, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.1012
Electronic Resources: