[Βιβλιοκριτική] Πετρώφ, του εκ Μόσχας φιλέλληνος, Περίδοξος κλεφτουριά της Μακεδονίας. Βιογραφίαι 28 κλεφταρματολών της. Εισαγωγή, μετά καταλόγου των ανεκδότων έργων του Πετρώφ, προσθήκαι και επιμέλεια Γεωργίου X. Χιονίδη

Part of : Μακεδονικά ; Vol.12, 1972, pages 525-528

Issue:
Pages:
525-528
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ίωάννου Πετρώφ, του εκ Μόσχας φιλέλληνος, Περίδοξος κλεφτουριά της Μακεδονίας. Βιογραφίαι 28 κλεφταρματολών της. Εισαγωγή, μετά καταλόγου των ανεκδότων έργων του Πετρώφ, προσθήκαι και επιμέλεια Γεωργίου X. Χιονίδη, Θεσσαλονίκη (έκδόσεις Π. Πουρναρά) 1972, 8ο, σσ. 220, είκ. 20, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6581, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.1027
Electronic Resources: