Ανέκδοτα φιρμάνια αφορώντα εις τα εν τη Χερσονήσω Κασσάνδρας και αλλαχού της Χαλκιδικής ευρισκόμενα μετόχια

Part of : Μακεδονικά ; Vol.13, 1973, pages 274-315

Issue:
Pages:
274-315
Parallel Title:
Firmans inédits concernant les propriétés des monastères du Mont Athos, qui se trouvent à la péninsule de Chalcidique
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
L’ auteur publie en traduction grecque quatre firmans inédits concernant les propriétés du Mont Athos, qui se trouvent à la péninsule de Kassandra à Chalcidique. Ces firmans datés de 1700- 1850 proviennent des archives des monastères du Mont Athos (Protaton, Karyai et Lavra). Ces firmans, traduits avant plusieurs années par Ioannis Panayotides, four­nissent des informations sur l’histoire du Mont Athos, mais surtout sur la vie économique et privée des monastères et des moines, sur les différents sites, les villages de la région etc.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6460, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.905
Electronic Resources: