Δύο βιεννέζικες προσωπογραφίες στη βιβλιοθήκη Κοζάνης

Part of : Μακεδονικά ; Vol.13, 1973, pages 377-388

Issue:
Pages:
377-388
Parallel Title:
Deux portraits viennois à la Bibliothèque de Kosani
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Aux archives historiques de Kosani il y a deux portraits d’une ressem­blance étonnante, d’une provenance commune et qui doivent représenter la même personne: l’entrepreneur de Kosani Constantin Typhoxylos (1840/50- 1907) qui a longtemps veçu à Vienne. L’œuvre la plus grande (0,753 x 0,545 m.) avec la signature PAPTILENS (;) a les caractéristiques typiques du naturalistime académique autricien. On peut la placer au cercle des influences du peintre viennois Hans Canon (1829-1885) et la dater en 1890 environ. L’œuvre la plus petite (0,480 x 0,351 m.) a été peinte en 1900-1903 sur la base de l’œuvre antérieure. Les éléments qui font parvenir à cette conclu­sion sont les dimensions plus réduites, un blanchissement de la figure plus avancé, une intension de plus grande simplicité; enfin c’est une œuvre plus faible généralement et mieux conservée.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6465, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.910
Electronic Resources: