Μια προσωπογραφία του ζωγράφου Γεωργίου Βαρούχα : ο "Κ. Δόσιος" της βιβλιοθήκης Κοζάνης

Part of : Μακεδονικά ; Vol.13, 1973, pages 389-402

Issue:
Pages:
389-402
Parallel Title:
Un portrait du peintre Georges Varouchas : «C. Dossios» de la bibliothèque de Kosani.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Dans la bibliothèque publique de Kosani il y a un portrait en dimensions 0,746 X 0,623 m., qui représente le publiciste, écrivain et bienfaiteur Constantin Dossios (1810-1871), né en Macédoine Occidentale.L’oeuvre est signée et datée. Elle a été peinte en 1876 par le peintre Georges Varouchas, né au milieu du 19ème s. à Céphallinie et mort aux environs de 1885-1888 à Rome. Il était connu particulièrment par ses copies des oeuvres des grands peintres. Les informations de son temps lui reservent une place parmi les meilleurs peintres néohelléniques (Volanakis, Gysis, Jakovidis, Lytras etc.). Le portrait a les caractéristiques typiques du naturalisme italien du 19ème s.: le sfumato, l’évitement des couleurs fortes et des contours rudes, l’activité des jeux et l’equilibre des volumes plastiques.Dans cette étude j’essaie de faire une première présentation d’un peintre inconnu jusqu’ aujourd’hui et d’un portait de lui, à l’aide duquel un deuxième portrait dans la collection de Koutlidis à Athènes a pu de se identifier.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6466, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.911
Electronic Resources: