Για μερικούς άγνωστους Σιατιστινούς απόδημους στο Βελιγράδι κατά τα έτη 1826 και 1845

Part of : Μακεδονικά ; Vol.13, 1973, pages 436-439

Issue:
Pages:
436-439
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6472, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.917
Electronic Resources: