[Βιβλιοκριτική] Μαξίμου, μητροπολίτου Σάρδεων, Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία

Part of : Μακεδονικά ; Vol.13, 1973, pages 448-459

Issue:
Pages:
448-459
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μαξίμου, μητροπολίτου Σάρδεων, Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία [Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών], Θεσσαλονίκη, 1972, σελ. α'-ια'+1-389., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6475, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.920
Electronic Resources: