[Βιβλιοκριτική] N. G. L. Hammond, A history of Macedonia, vol. 1, Geography and Prehistory

Part of : Μακεδονικά ; Vol.13, 1973, pages 481-490

Issue:
Pages:
481-490
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
N. G. L. Hammond, A history of Macedonia, vol. 1, Geography and Prehistory, Oxford, Clarendon Press, 1972, σελ. 443, μέ 23 χάρτες καί 20 εικόνες., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6484, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.929
Electronic Resources: