Εκλογές για μουχταροδημογεροντία στο Μπλάτσι της Κοζάνης (1888)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.14, 1974, pages 50-54

Issue:
Pages:
50-54
Parallel Title:
Les élections de μουχταροδημογεροντία (=conseil municipal) à Blatsi (départ de Kozani) en 1888
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
La petition publiée présente l’état de la violence de la falsification et de Γ anomalie aux élections des anciens du village (= μουχταροδημογεροντία) à Blatsi pendant la domination ottomane pour qu’ils puissent gagner tant bien que mal aux élections de la communauté. Mais, de l’autre côté, nous suivons le combat opiniâtre et la résistance acharné de la parti inverse, qui ne s’inclinait point devant le fait accompli et qu’il ténait tête aux compétiteurs. La petition publiée nous indique que les élections se faisaient d’abord aux quartiers et que le candidat devait régler un impôt décisif; alors, il devenait solvable. D’ailleurs,comme les impôts étaient payés parla Commun pour chaque quar­tiertes ancients du village qui n’étaient pas solvables il payaient par leurs im­pôts; alors la Commun réglait la somme dû de nouveau.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6124, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.566
Electronic Resources: