Από την ιδιωτικήν ζωήν ανθρώπων του λαού εις την αρχαίαν Μακεδονίαν

Part of : Μακεδονικά ; Vol.14, 1974, pages 175-182

Issue:
Pages:
175-182
Parallel Title:
De la vie privée des hommes du peuple en Macédoine ancienne
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Par certaines inscriptions macédoniennes, qui sont pour la plupart épigrammes funéraires, sont mentionnés différents incidents et événements de la vie privée des hommes du peuple, inconnus et insignifiants, qui indiquent les inquiétudes et les craintes des hommes des classes populaires.Par exemple dans une dédicace un Thessalonicien remercie le dieu, parce qu’il est sauvé du peril de la mer grâce à un songe, qu’ en le provenit. Sur les au­ tres inscriptions des jeunes femmes se lamentent pour la mort prématuré et le mariage malheureux ou leur célibat, sur les autres inscriptions les parents sont inconsilables pour le perte de leur fils unique ou leur fille, mais aussi les enfants montrent toute leur tendresse et l’attachement a leurs parents morts. Les gladiateurs, qui vivaient dangereusement, se vantent dans les épitaphes pour leurs luttes et leurs victoires, mais ils ne reconnaisent pas la supériorité des adversaires. La plus émouvante histoire est celle de deux soeurs de Galatie et de leur oncle. Les nièces sont venues de Galatie lointaine chez leur oncle, un dignitaire romain (cornes) en Thessalonique, après son appel pour le voire et satisfaire son désir, mais elles étaient malades à leur retour et sont morts à Édesse, où elles sont enseveli avec grande douleur par l’oncle.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6137, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.582
Electronic Resources: