[Βιβλιοκριτική] Jan Bouzek, Graeco-macedonian Bronzes, Analysis and Chronology

Part of : Μακεδονικά ; Vol.14, 1974, pages 423-429

Issue:
Pages:
423-429
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Jan Bouzek, Graeco-macedonian Bronzes, Analysis and Chronology, Πανεπιστήμιο Καρόλου τής Πράγας, 1974, σελ. 195 καί 10 πίνακες έκτος κειμένου μέ 36 είκόνες., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6151, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.596
Electronic Resources: