[Βιβλιοκριτική] T. Κ. Καράντζαλη -Δ. Β. Γόνη, «Κώδιξ της αλληλογραφίας» του Βοδενών Aγαθαγγέλου

Part of : Μακεδονικά ; Vol.15, 1975, pages 396-399

Issue:
Pages:
396-399
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
T. Κ. Καράντζαλη -Δ. Β. Γόνη, «Κώδιξ της αλληλογραφίας» του Βοδενών Aγαθαγγέλου, Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 144., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6173, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.618
Electronic Resources: