[Βιβλιοκριτική] Αθανασίου Ε. Καραθανάση, Η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας

Part of : Μακεδονικά ; Vol.15, 1975, pages 399-401

Issue:
Pages:
399-401
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αθανασίου Ε. Καραθανάση, Η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 386, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6174, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.619
Electronic Resources: