[Βιβλιοκριτική] Γ. X. Xιονίδη, Εμμανουήλ Ιω. Ζάχος (1860-1924) ένας Βεροιώτης εκπαιδευτικός κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Πρόλογος Στ. Εμμ. Ζάχου

Part of : Μακεδονικά ; Vol.15, 1975, pages 410-411

Issue:
Pages:
410-411
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γ. X. Xιονίδη, Εμμανουήλ Ιω. Ζάχος (1860-1924) ένας Βεροιώτης εκπαιδευτικός κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Πρόλογος Στ. Εμμ. Ζάχου, , Θεσσαλονίκη 1974, σ. 34 καί 12 πίνακες εκτός κειμένου, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6179, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.624
Electronic Resources: