[Βιβλιοκριτική] Μιλτιάδη I. Παπαϊωάννου, Το γλωσσάριο των Γρεβενών

Part of : Μακεδονικά ; Vol.16, 1976, pages 407-409

Issue:
Pages:
407-409
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μιλτιάδη I. Παπαϊωάννου, Το γλωσσάριο των Γρεβενών, έκδοση Ε.Μ.Σ. (Μακεδονική Βιβλιοθήκη άριθ. 48), Θεσσαλονίκη 1976, σ. 162., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6213, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.658
Electronic Resources: