[Βιβλιοκριτική] Δημητρίου Ιωάν. Καμπασακάλη, Ιστορία της Μπάλτζας (Μελισσοχώρι-Θεσσαλονίκη)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.17, 1977, pages 467-468

Issue:
Pages:
467-468
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δημητρίου Ιωάν. Καμπασακάλη, Ιστορία της Μπάλτζας (Μελισσοχώρι-Θεσσαλονίκη), Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 240., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5950, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.389
Electronic Resources: