[Βιβλιοκριτική] Γ. Καφταντζή-Θ. Τενεκετζή, Η ιστορία της Ηρακλείας Νομού Σερρών και Λαογραφικά Ηρακλείας

Part of : Μακεδονικά ; Vol.17, 1977, pages 468-469

Issue:
Pages:
468-469
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γ. Καφταντζή-Θ. Τενεκετζή, Η ιστορία της Ηρακλείας Νομού Σερρών και Λαογραφικά Ηρακλείας, Σέρρες 1973, σελ. 297., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5951, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.390
Electronic Resources: