Η μορφή του Μακεδόνα αγωνιστή του 1821 εμπνέει τον ποιητή Αλεξ. Σούτσο και έμμεσα τον ζωγράφο Θεοδ. Βρυζάκη

Part of : Μακεδονικά ; Vol.18, 1978, pages 36-45

Issue:
Pages:
36-45
Parallel Title:
Un combattant de la Macédoine inspire le poète Alexandre Soutzos et indirectement le peintre Théodore Vryzakis.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Dans cette étude je montre que le peintre Théodore Vryzakis, ayant vécu au XIXe siècle et représentant dans ses peintures principalement des images de la révolution grecque de 1821, empreintés à son âme pendant son enfance, impressioné du poème de son contemporain Alexandre Soutzos «Le soldat mendiant» a transmis son inspiration à son tableau bien connu «L’aveugle palicare». Dans ce poème, écrit en 1831, deux ans alors après la fin des luttes pour l’indépendance grecque, l’aveugle combattant, accompagné par un enfant, exprimé ses griefs pour l’indifférence de l’état et de la société envers lui. Les mêmes personnes, l’homme et l’enfant, réapparaissent dans un autre poème de Soutzos dans lequel le combattant, déçu de l’inaffection de l’état, passe les frontières et meurt en luttant contre les Turcs. La reprise de ce même sujet avec les mêmes personnes me pousse à supposer que le poète avait pris en considération peut-être un cas concret, un combattant originaire de la Macédoine.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6047, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.486
Electronic Resources: