Επίσκοποι Κίτρους κατά την τουρκοκρατίαν επι τη βάσει των πηγών

Part of : Μακεδονικά ; Vol.18, 1978, pages 74-91

Issue:
Pages:
74-91
Parallel Title:
Evêques de Kitros pendant la domination ottomane d’après les sources
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Le but de cette étude est de donner des éléments, surtout chronologiques, pour vingt-neuf évêques de l’Evêché de Kitros pendant la domination ottomane, c’est-à-dire dès Néophytos (1486) jusqu’à Parthénios Vardakas (1904), durant l’épiscopat duquel l’Evêché de Kitros fut élevé en métropole (1924).Par ces éléments, provenant de différentes sources, se complète suffisamment la liste épiscopal de cet Evêché pour la période ci-dessus, en portant des corrections à la chronologie et en ajoutant des évêques inconnus auparavant.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6050, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.489
Electronic Resources: