Μια ελληνική μαρτυρία από τη Βιέννη για τις πρώτες συλλήψεις των συνεργατών του Ρήγα Βελεστινλή

Part of : Μακεδονικά ; Vol.18, 1978, pages 92-102

Issue:
Pages:
92-102
Parallel Title:
Une lettre-témoignage de Christos Manou concernant les premières arrestations des collaborateurs de Rhigas Vélestinlis.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Dans sa lettre du 29 décembre 1797, adressée à Michel Tsoumbros, commerçant très connu à Brasov, originaire de Siatista, Christos Manou, commerçant grec à Vienne, originaire de Méléniko, porte un témoignage très important sur les événements survenus à Vienne ces jours-là: l’arrestation de Rhigas à Trieste le 19 décembre 1797, ainsi que l’arrestation de ses principauxcollaborateurs à Vienne. Christos Manou fait passer dans la lettre très habilement toutes les informations concernant Eustrate Argentis, collaborateur principal de Rhigas, arrêté par la police autrichienne, G. Poulios, «l’imprimeur roméïque» et deux autres «ρωμιούς» (grecs), à savoir Démètre Nicolidis, médecin, originaire de Jannina et Panagiotis Emmanouil, originaire de Kastoria. La lettre en question est Tunique témoignage provenant du milieu grec de Vienne qui se rapporte aux événements douloureux de ces jours-là.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6051, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.490
Electronic Resources: