Χριστιανικές συνοικίες, συντεχνίες και επαγγέλματα της Θεσσαλονίκης στα μέσα του 19ου αιώνα

Part of : Μακεδονικά ; Vol.18, 1978, pages 103-142

Issue:
Pages:
103-142
Parallel Title:
Quartiers chrétiens, corps de métiers et professions de Salonique au milieu du XIXe siècle.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Un ami de Salonique qui préfère rester anonyme m’a rendu un très interessant manuscrit inédit écrit en 1865 et portant des informations précieuses sur les divers quartiers chrétiens, corps de métiers et professions de Salonique au milieu du XIXe siècle. Il s’agit alors d’un catalogue de tous les habitants de la ville étant en état de porter les armes et qui participaient proportionnellementà l’impôt personnel nommé en turc «bedel». Le manuscrit est divisé en deux parties. Ainsi dans la première sont marqués les noms de tous les imposables de douze quartiers de Salonique et dans la deuxième les imposables de divers corps de métiers en 1856. Le contenu du matériel inédit nous montre la particularité des corps de métiers grecs pendant cette époque en conservant leurs dénominations et en fournissant des informations remarquables sur l’histoire économique et sociale des Grecs de Salonique.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6052, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.491
Electronic Resources: