Η λατρευτική εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης στη Βέροια

Part of : Μακεδονικά ; Vol.18, 1978, pages 207-218

Issue:
Pages:
207-218
Parallel Title:
Odigitria-Ikone von der Kirche Panagia Phaneromeni in Veria
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Im Diakonikon der Kirche von Panagia Phaneromeni in Veria, ist eine Odigitria-Ikone mit silbernem Überzug erhalten. Einige Stücke des silbernen Überzugs sind aus den 18-19 Jh. und andere aus dem 17 Jh. Es gibt auch Stücke, die gleichzeitig mit der Ikone entstanden sind. Eines von diesen ist die Verzie­rung des Lilien Anthemion. Es gleicht der Verzierung im verso der Münze von Michael Vili. Paleologos (1259-1282) und der Verzierung der Ikone von Peribleptos in Ochris (Anfang 14 Jhs.). Aus stilistischen Gründe ist die Ikone im letzten Viertel des 13. Jhs zu da­tieren. Konstantinopel oder Thessaloniki könnte der Ort sein, wo vielleicht diese Ikone hergestellt worden ist.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6056, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.495
Electronic Resources: