Η Κλεισούρα στα 1849

Part of : Μακεδονικά ; Vol.18, 1978, pages 219-225

Issue:
Pages:
219-225
Parallel Title:
Clissoura en 1849
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
L’ auteur, après une brève introduction sur l’histoire de Clissoura, édit un texte publié dans la revue «Philologuicos Synecdimos» le 25 Janvier 1849, qui fournit des renseignements sur Clissoura de cette époque.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6057, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.496
Electronic Resources: