[Βιβλιοκριτική] Νίκου Β. Κοσμά, Ο ανέκδοτος κώδικας 161 της Χίου για τη Σύνοδο της Φλωρεντίας, την άλωση της Θεσσαλονίκης το 1430 και τη μάχη της Βάρνας

Part of : Μακεδονικά ; Vol.18, 1978, pages 313-317

Issue:
Pages:
313-317
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Νίκου Β. Κοσμά, Ο ανέκδοτος κώδικας 161 της Χίου για τη Σύνοδο της Φλωρεντίας, την άλωση της Θεσσαλονίκης το 1430 και τη μάχη της Βάρνας, Εισαγωγή - Κείμενο - Σχόλια. Άθήναι 1975. - Σελ. 60. Δύο σχέδια έκτος κειμένου (σ. 7 καί σ. 9). Φωτοτυπίαι φύλλων τού Κώδικος (σ. 44-52). Γαλλική περίληψις (σ. 53). Βιβλιογραφία. Ευρετήριο, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6066, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.505
Electronic Resources: