[Βιβλιοκριτική] Π. Γεωργαντζή, Συμβολή εις την ιστορίαν της Ξάνθης

Part of : Μακεδονικά ; Vol.18, 1978, pages 319-321

Issue:
Pages:
319-321
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Π. Γεωργαντζή, Συμβολή εις την ιστορίαν της Ξάνθης, Ξάνθη 1976, σελ. 1-269, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6068, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.507
Electronic Resources: