[Βιβλιοκριτική] Nina V. Sinicina, Maksim Grek v Rossii (= Μάξιμος ο Γραικός στη Ρωσία)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.18, 1978, pages 332

Issue:
Pages:
332
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Nina V. Sinicina, Maksim Grek v Rossii (= Μάξιμος ο Γραικός στη Ρωσία), Μόσχα, Nauka, 1977, σελ. 332, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6070, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.509
Electronic Resources: