Το αρχοντικό του Μπασάρα στην Καστοριά και η εμπορική δραστηριότητα της οικογένειας στο α' μισό του 19ου αιώνα

Part of : Μακεδονικά ; Vol.19, 1979, pages 298-327

Issue:
Pages:
298-327
Parallel Title:
Bassara’s mansion and the family’s trading activity
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Bassaras mansion, one of the oldest houses of Kastoria, dates back to tie middle of th 18th century. It is a period during which the town is flourishing economically and culturally, mainly due to the small scale industry of fur pro­cessing and the widely spread commercial activity of the inhabitants. The building is related to a group of some contemporary houses of the sa­me typology, with many common characteristics in structural and ornamental details. The actual building has one storey less than the original one, which can be safely represented, according to the traces preserved at the several parts of the structure. The ground floor is used as storade and pantry. The mezzanine contains thefamily’sbedrooms.Thefirstflooristhe piano mobile (receptionquarters) suitably reformed for the case, after the destruction of the second floor, that took place at the middle of the 19th century. The mansion belongs to a merchant family that came to Kastoria from Istanbul, at the middle of the 18th century. The best known member of this family is the rich merchant George Bas­saras whom we find in the first half of the 19th century having trading activities within a very wide region, extending from Leipzig and Vienna to Istanbul in­cluding most Macedonian and Balkan towns. Some written documents relevant to this activity and period, that are found in the house, offer precious information about the commercial and economic life during the last phase of the Turkish occupation.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6033, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.472
Electronic Resources: