Ο Ιγνάτιος Καλόθετος ιδρυτής του ναού του Αγίου Βλάσιου στη Μεγίστη Λαύρα

Part of : Μακεδονικά ; Vol.19, 1979, pages 426-429

Issue:
Pages:
426-429
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6041, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.480
Electronic Resources: